Monday 1 April 2013

Chefchaouen 藍屋

去到Chefchaouen,我只可以用「發了癲」來形容自己!唔止我,我知道大家都係!

放假的心情本來已截然不同,但今天眼見的,我已經控制不了任由自己去發癲。

一出酒店門,滿眼都是我最喜歡的藍色和白色,深藍淺藍大大小小的房屋,就像希臘的小白屋,但這裡的全是藍和白。

我們成班就係咁通山跑來跑去影相。

「嘩嘩嘩!」
「我頂唔順喇!」
「我最鍾意既藍色呀!」
「影相呀!我又要~ 我又要~ 」

Chefchaouen 的藍屋,很浪漫的一個地方,或許將來要再重臨摩洛哥,也是為了再來這裡多一次。

今天已經覺得很滿足了,感覺上今次旅行已經值回票價,但,精彩的行程還在日後陸續有來......

Chefchaouen 所住的酒店

睇下!前面幾多藍色屋仔!
只有小朋友身高的屋門藍。到處都是藍。

話說回來,摩洛哥是一個貓王國,去到那裡也可以看到貓。薄荷茶 - 來到摩洛哥我最喜歡的飲品

坐車上,沿途景色靚到好似 window wall paper 咁呀!


相關文章:
摩西之旅 (倒數篇)
有關摩洛哥+西班牙之旅
Casablanca @ Morocco
Rabat
Chefchaouen 藍屋
Fes 菲斯舊城
撒哈拉的故事 (上)
撒哈拉的故事 (下)
Quarzazate、Marrakech
一個又一個的驚喜
下一站:西班牙

No comments:

Post a Comment